تمرین جارو توسط استاد اسکندر فرگت : استاد فرگت یکی خوشنام ترین مربی های تنیس ایران هستند که سابقه تربیت 5 بازیکن تیم ملی و چندین قهرمان و نایب قهرمان مسابقات کشوری در سنین مختلف را در کارنامه خود دارند .

اهداف تمرین

افزایش تمرکز در بازی

افزایش دقت ضربه

افزایش کنترل

افزایش همانگی عصب و عضله

پیام بگذارید