دوره مقدماتی برای تمامی علاقه مندان تنیس در تمام سنین با هر شرایطی میباشد
این دوره شامل :
  •  آموزش فورهند ،بکهند ،سرویس
  • حرکت صحیح در زمین
  • آموزش قوانین
  •  آموزش و تمرین آمادگی جسمانی عمومی
کاهش وزن ،تناسب اندام ،افزایش ظرفیت هوازی و البته یادگیری ساده تنیس پایه از مزایای این دوره است
این دوره در دوقسمت تئوری و عملی با مربرگری مجید حدادی زیر نظر سرمربی اسکندر فرگت برگزار میگردد